Pénzügyi-számviteli ügyintéző

Általános adatok:
Szakképesítés megnevezése: Pénzügyi-számviteli ügyintéző
A szakképesítés OKJ száma: 52 344 01 0000 00 00
A szakképesítés szintje: Középszintű (érettségivel)
Szakmacsoport: Közgazdaság
Betölthető foglalkozás:
Jegyzékbe kerülés éve: 1993

A Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Közreműködik a vállalkozások alapításával, működtetésével kapcsolatos adminisztratív
feladatok ellátásában.
Elvégzi a bankszámlákkal kapcsolatos teendőket.
Ellátja a házipénztárral kapcsolatos feladatokat.
Ellátja az adókötelezettséggel kapcsolatos feladatokat.
Közreműködik a vállalkozásfinanszírozási feladatokban.
Részt vesz a beruházás-, felújítás-, pályázat- és feladatfinanszírozásban.
Pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézést végez.
Könyvelési feladatokat lát el.
Értékesítéssel kapcsolatos feladatokat lát el.
Vezeti az analitikus nyilvántartásokat.
Elszámolja a termelési költségeket.
Közreműködik a különféle szabályzatok elkészítésében.
Számítógépes programcsomagokat használ.
Összegyűjti az adatokat további feldolgozás céljából.

A Pénzügyi-számviteli ügyintéző képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:
60%-elmélet
40%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:
Szakképzési évfolyamok száma: 1,5 év
Maximális óraszáma: 1500

Választható képzési formák:
- Iskolarandszerű
     - Felnőttképzés

Az 52 344 01 0000 00 00 azonosító számú, Pénzügyi-számviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak:

1968-06 Gazdálkodási feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A vállalkozási forma kiválasztása, a gazdálkodás alapvető folyamatainak megtervezése, a vállalkozási tevékenység gazdaságosságának, a termelési tényezők hatékony felhasználásának vizsgálata a PM által kiadott feladatlap alapján.
    - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
    - Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A vállalkozások létesítésével, működésével, megszűnésével kapcsolatos döntések; üzleti vállalkozások környezetével kapcsolatos ismeretek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.
    - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
    - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

    - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
      1. feladat 50%
      2. feladat 50%

1969-06 Pénzügyi feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Pénzügyi és banki alapismeretek, vállalkozásfinanszírozási és adózási ismeretek alkalmazása a PM által kiadott feladatlap alapján.
    - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
    - Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Megadott feltételek alapján adóbevallás készítése a PM által kiadott feladatlap alapján.
    - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: interaktív
    - Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Pénzügyi és banki alapismeretek, vállalkozásfinanszírozási és adózási ismeretek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.
    - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
    - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

    - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
      1. feladat 40%
      2. feladat 30%
      3. feladat 30%

1970-06 Könyvvezetés és beszámolókészítés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Könyvvezetés és beszámolókészítés (gazdasági műveletek könyvelése, a vállalkozás eredményének és vagyonának megállapítása) a PM által kiadott feladatlap alapján.
    - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
    - Időtartama: 180 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Könyvvezetési és beszámolókészítési ismeretek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.
    - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
    - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

    - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
      1. feladat 50%
      2. feladat 50%

1971-06 Számítógépes programcsomag használata
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Megadott feltételek alapján könyvelési feladat és analitika készítése a PM által kiadott feladatlap alapján.
    - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: interaktív
    - Időtartama: 90 perc

    - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
      1. feladat 100%

A Pénzügyi-számviteli ügyintéző szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
A vizsgára jelentkezőnek minden esetben rendelkeznie kell a II. Egyéb adatok 1. pontjában meghatározott iskolai előképzettséggel.

Iskolai rendszerű szakképzésben:
az utolsó szakképző évfolyam eredményes elvégzése.

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben:
a szakmai követelménymodulokhoz rendelt valamennyi modulzáró vizsga eredményes teljesítése.