Nemzetközi Pénzügyi referens

Általános adatok:
Szakképesítés megnevezése: Nemzetközi pénzügyi referens
A szakképesítés OKJ száma: 54 343 04 0010 54 03
A szakképesítés szintje: Emelt szintű (érettségivel)
Szakmacsoport: Közgazdaság
Betölthető foglalkozás:
Jegyzékbe kerülés éve: 2006

A Nemzetközi pénzügyi referens szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
A szakképesített bankreferens a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások meghatározott
területein - treasury, vállalati üzletág, lakossági üzletág, befektetési üzletág -
foglalkoztatható érdemi ügyintézőként és vezetőként.
Befektetéskezelési referens
A különböző profilú pénzügyi vállalkozásoknál és egyéb értékpapírpiacokkal
foglalkozó szervezeteknél intézményi befektetők portfólióját kezeli.
Az értékpapír-kereskedelem és a befektetés kezelés terület speciális feladatának
bármelyikét megfelelő megalapozottsággal ellátja.
Munkája során jogszabályokat alkalmaz, pénzügyi információkat, adatokat gyűjt,
nyilvántart és elemez, az értékpapírok értékelésének alapvető matematikaiközgazdasági
módszertanával.
Kockázatmérési és kockázatkezelési technikákat alkalmaz.
Lízing referens
Részt vesz a lízingbeadandó eszközök beszerzésében, lízingbe adásban (használati
jog átadás).
Részt vesz az üzleti kapcsolatok kialakításában, továbbá a jogi előírásoknak
megfelelő megállapodások, szerződések előkészítésében.
Forintalapú, illetve devizaalapú lízingügyleteket kezel, figyelembe véve az esetleges
árfolyam-differenciákat.
Nemzetközi pénzügyi referens
Közreműködik a valuta-deviza műveletek végzésében.
A kereskedelem-finanszírozás és annak speciális módozataiban (export
előfinanszírozás, faktorálás) részt vesz.
Kapcsolatot tart a külkereskedelmi ügyletekben érintett vállalkozásokkal.
Személyes pénzügyi tervezési referens
A pénzügyi ismeretek, a pénzügyi környezet, a jövedelemelosztási folyamatok
rendszerének ismeretében segíti az ügyfél pénzügyi döntéseinek meghozatalát.
Pénzügyi információkat gyűjt, nyilvántartásokat vezet, adatot szolgáltat.
Rendszerezi és elemzi a gazdasági döntésekhez szükséges adatokat, információkat,
összefüggéseket.
Portfólió összetételére javaslatot tesz, személyes pénzügyi tervezést végez.
A befektető által adott megbízás alapján, befektetési eszközöket kezel a befektető
javára.
Vállalatfinanszírozási és -értékelési referens
Közreműködik a környezeti partneri kapcsolatok alakításában, kapcsolatot tart a
hitelintézet ügyfélkörébe tartozó vállalkozások munkatársaival.
Rendszerezi és elemzi a gazdasági döntésekhez szükséges adatokat, információkat,
összefüggéseket, cash flow analízist végez, optimális finanszírozási struktúrára tesz
javaslatot, speciális pénzügyi műveleteket előkészít.
Részvénykibocsátást, kötvénykibocsátást szervez.

A Nemzetközi pénzügyi referens képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:
70%-elmélet
30%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:
Maximális óraszáma: 1200

Választható képzési formák:
    - Felnőttképzés

Az 54 343 04 0010 54 03 azonosító számú, Nemzetközi pénzügyi referens megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak:

2008-06 Gazdasági-pénzügyi környezet elemzése (a bank gazdasági környezete)
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Mikroökonómiai alapismeretek, a gazdasági élet szereplői és sajátosságaik, a pénz és a bankok, jellemzői. Monetáris és fiskális politika, a gazdaság teljesítményének mérésére szolgáló mutatószámok meghatározása a PM által kiadott feladatlap alapján.
    - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
    - Időtartama: 75

    - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
      1. feladat 100%

2009-06 A számvitel és mérlegelemzés alapjainak alkalmazása
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Könyvvezetési és beszámolókészítési ismeretek alkalmazása a PM által kiadott feladatlap alapján.
    - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
    - Időtartama: 90 perc

    - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
      1. feladat 100%

2010-06 Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok számonkérése a PM által kiadott feladatlap alapján.
    - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
    - Időtartama: 30 perc

    - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
      1. feladat 100%

2011-06 Pénzügyi piacok - piaci számítások
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Pénzügyi piacok, intézmények, termékek, mutatószámok értelmezése, bemutatása, elemzése a PM által kiadott feladatlap alapján.
    - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
    - Időtartama: 90 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: A pénzügyi piacok működésével, az értékpapírokkal, a befektetési szempontokkal (hozam, kockázat), a származtatott és más összetett termékekkel kapcsolatos komplex ismeretek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.
    - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
    - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

    - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
      1. feladat 50%
      2. feladat 50%

2012-06 Bankszakmai feladatok (banki termékek, banküzem, bankpiacok)
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: A banki termékek ismeretéhez és értékesítéséhez kapcsolódó feladatok kidolgozása (ügyfelek, ügyfélcsoportok, betéti és hiteltermékek, pénzforgalmi szolgáltatások, a bankműködés sajátosságai, tőke és tőkemenedzsment) a PM által kiadott feladatlap alapján.
    - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
    - Időtartama: 75 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Bankszakmai átfogó ismeretek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.
    - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
    - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

    - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
      1. feladat 50%
      2. feladat 50%

2013-06 Hitelügyletek megvalósítása
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Hitelezési ismeretek alkalmazása (a hitelezés folyamata, kockázatok elemzése, banki adósminősítés, a hitelek feltételei és hiteltermékek, speciális termékek) a PM által kiadott feladatlap alapján.
    - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
    - Időtartama: 75 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Hitelezési folyamatok komplex ismeretének számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.
    - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
    - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

    - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
      1. feladat 50%
      2. feladat 50%

2014-06 Nemzetközi pénzügyek kezelése
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Nemzetközi pénzügyek (külkereskedelem finanszírozása, árfolyamok, devizapiacok, az Eurorendszer) kezelése a PM által kiadott feladatlap alapján.
    - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
    - Időtartama: 75 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Nemzetközi pénzügyekkel és az Európai Monetáris Rendszerrel kapcsolatos átfogó ismeretek számonkérése a PM által kiadott szóbeli tételsor alapján.
    - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
    - Időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc, válaszadási idő 15 perc)

    - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
      1. feladat 50%
      2. feladat 50%

A Nemzetközi pénzügyi referens szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
A vizsgára jelentkezőnek minden esetben rendelkeznie kell a II. Egyéb adatok 1. pontjában meghatározott iskolai előképzettséggel.

Iskolarendszeren kívüli szakképzésben:
a Gazdasági-pénzügyi környezet elemzése (a bank gazdasági környezete) 1. modulzáró vizsga, A számvitel és mérlegelemzés alapjainak alkalmazása 2. modulzáró vizsga és a Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok 3. modulzáró vizsga eredményes teljesítése.
A vizsgára bocsátás feltételeként meghatározott modulzáró vizsgák elágazásonként