Közbeszerzési referens

Általános adatok:
Szakképesítés megnevezése: Közbeszerzési referens
A szakképesítés OKJ száma: 54 343 03 0000 00 00
A szakképesítés szintje: Emelt szintű (érettségivel)
Szakmacsoport: Közgazdaság
Betölthető foglalkozás:
Jegyzékbe kerülés éve: 2003

A Közbeszerzési referens szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:
Alkalmazza a közbeszerzési és kapcsolódó jogszabályokat
Ellátja a közbeszerzési eljárásokban az ajánlatkérőkre háruló tervezési feladatokat, valamint folyamatosan figyelemmel kíséri a beszerzéssel érintett piac keresleti és kínálati viszonyainak, árainak alakulását
Ajánlatkérői oldalon előkészíti a közbeszerzési eljárásokat
Ajánlatkérői oldalon koordinálja a közbeszerzési eljárás lebonyolítását, illetve bekapcsolódik az esetleges jogorvoslati panaszok kezelésébe
Ajánlatkérői oldalon nyomon követi a közbeszerzési eljárás alapján kötött szerződések teljesítését
Ellátja a közbeszerzési eljárásokban az ajánlattevői oldalon jelentkező feladatokat, így különösen figyelemmel kíséri a megjelent közbeszerzési hirdetményeket
Javaslatot tesz az eljárásban való részvételre és koordinálja az eljárásban való részvétellel, valamint az esetleges jogorvoslattal kapcsolatos feladatokat és részt vesz az ajánlat/részvételi jelentkezés összeállításában

A Közbeszerzési referens képzés megkezdésének szükséges feltételei:
Bemeneti kompetenciák: -
Iskolai előképzettség: érettségi vizsga
Szakmai előképzettség: -
Előírt gyakorlat: -
Elérhető kreditek mennyisége: -
Pályaalkalmassági követelmények: nem szükségesek
Szakmai alkalmassági követelmények: nem szükségesek
Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: nem szükségesek

Elmélet/gyakorlat aránya:
70%-elmélet
30%-gyakorlat

A képzés maximális időtartama:
Maximális óraszáma: 500

Választható képzési formák:
- Felnőttképzés

Az 54 343 03 0000 00 00 azonosító számú, Közbeszerzési referens megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak:

1960-06 Közbeszerzés
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Közbeszerzési ismeretek
    - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
    - Időtartama: 150 perc

A hozzárendelt 2. vizsgafeladat: Közbeszerzési ismeretek
    - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
    - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

A hozzárendelt 3. vizsgafeladat: Vizsgadolgozat védése
    - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
    - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

    - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
      1. feladat 40%
      2. feladat 40%
      3. feladat 20%

1963-06 Közbeszerzési vonatkozású általános jogi ismeretek
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Jogi ismeretek
    - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: szóbeli
    - Időtartama: 45 perc (felkészülési idő 30 perc, válaszadási idő 15 perc)

    - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
      1. feladat 100%

1964-06 Közbeszerzési vonatkozású gazdasági és pénzügyi tevékenység
A hozzárendelt 1. vizsgafeladat: Gazdasági- és pénzügyi ismeretek
    - A hozzárendelt jellemző vizsgatevékenység: írásbeli
    - Időtartama: 90 perc

    - A vizsgarészben az egyes feladatok aránya:
      1. feladat 100%

A Közbeszerzési referens szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Vizsgadolgozat készítése, a jelölt által választott gyakorlati eset feldolgozása (mely lehet a közbeszerzési referens által a közbeszerzési eljárás során ellátandó feladatok közül egy vagy többnek az elemzése), vagy valamely közbeszerzési kérdéskör feldolgozása a Döntőbizottság, a bíróságok, vagy az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlata alapján, vagy különböző eljárási fajták alkalmazási feltételeinek összevetése, elemzése, az azokhoz kapcsolódó jogorvoslati gyakorlat feldolgozása.

Amennyiben a vizsgadolgozat nem a fenti témákat dolgozza fel, az elfogadhatatlan, vissza kell adni átdolgozásra.

A vizsgázónak a vizsgadolgozatot az alábbi szerkesztési, terjedelmi előírások figyelembevételével kell összeállítania:
- a vizsgadolgozat (mellékletek, táblázatok, grafikonok nélküli) szövegrészének terjedelme legalább 30.000 karakter legyen; amennyiben a vizsgadolgozat - mellékletek nélkül - nem tesz eleget ezen terjedelmi követelménynek, elfogadhatatlan, vissza kell adni átdolgozásra;
- a vizsgadolgozatnak eredeti, önálló munkát kell tartalmaznia;
- amennyiben a vizsgadolgozatban valamely egyéb forrásból idéz a vizsgázó (szakirodalom vagy korábbi vizsgadolgozat stb.), lábjegyzetben egyértelműen fel kell tüntetnie az erre való hivatkozást;
- a vizsgadolgozat részét kell képezze a felhasznált irodalom jegyzéke;
- kellő figyelmet kell fordítani a vizsgadolgozat rendezettségére, külalakjára és a helyesírásra
A vizsgadolgozat bírálója köteles a dolgozatot szövegesen is értékelni, továbbá a kapcsolódó szóbeli vizsgatevékenység leírásában foglaltaknak megfelelően részletes bírálatot készíteni a vizsgabizottság számára (az értékelőlap kitöltésével), melynek részeként köteles a vizsgadolgozat védéséhez legalább két, a vizsgadolgozathoz kapcsolódó közbeszerzési tárgyú kérdést javasolni.